Preluare responsabilitate ambalaje

Lista clienti ECOX S.A.
Tarife practicate de ECOX S.A.

 

Legislaţie românească privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

 

 • Ordin nr. 1281 /1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 • Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.
 • OUG 196/2005 varianta actualizata si consolidatA (Paragraful legislatie romanesca privind fondul de mediu)
 • L249/2015 - (Paragraful legislatie romanesca privind ambalajele si deseurile de ambalaje)
 • L211 /2011  varianta actualizata si consolidate - (Paragraful legislatie romanesca privind ambalajele si deseurile de ambalaje)
 • O 578/2006 - (Paragraful legislatie romanesca privind fondul de mediu)
 • O 932/2016 - (Paragraful legislatie romanesca privind ambalajele si deseurile de ambalaje)
 • O 549/2006 - (Paragraful legislatie romanesca privind fondul de mediu)

Legislaţie românească privind fondul de mediu

 • OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificata si completata.
 • Ordinul nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, completat si modificat.
 • Ordinul nr.  578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat si completat.
 • OUG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005  privind fondul de mediu..
 • Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea ordinlui ministrului mediului nr. 549/2006
 • Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea ordinlui ministrului mediului nr. 578/2006

 

Legislaţie românească privind deşeurile

 • HG nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata
 • L 211/2011 privind regimul deseurilor

 

Legislaţie românească privind deşeurile periculoase

 • H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificată şi completată;
 • OM nr. 1364 / 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, modificata.
 • OM nr. 1385/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean;
 • OM nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;

 

Legislaţie românească privind incinerarea deşeurilor

 • Ordin nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;
 • Ordin 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare, completat.